Dünyanın çocukları Maarif’le Türkçe öğreniyor

Dünyanın çocukları Maarif’le Türkçe öğreniyor

Çok dillilik ve çok kültürlülüğün zenginlik olarak kabul edildiği günümüz dünyasında altı kıtaya dağılmış Uluslararası Maarif Okulları Türkçenin bilimsel olarak öğretimi için çalışıyor. 26 Eylül Türk Dil Bayramında TMV’den yapılan açıklamada Vakfın, dünyadaki 44 ülkede, 377 eğitim kurumundaki Uluslararası Maarif Okullarında Türkçe öğretimi için yaptığı çalışmalar açıklandı.

Öncelikle Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikası ve  Türk dizilerinin de etkisiyle dünyada Türkiye ve Türkçeye artan ilgiye, Uluslarası Maarif Okulları, eğitim anlamında alternatif oluyor.  Liseden mezun olan öğrencilerinin B2 seviyesinde Türkçe kullanmalarını hedefleyen Maarif Vakfı, okul öncesi kademesinden ortaöğretim kademesine kadar 45 bin öğrenciye Türkçe eğitimi sunuyor.

MEB e-sınav salonu sayısını 500'e çıkarıyorMEB e-sınav salonu sayısını 500’e çıkarıyor

MEB Onaylı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Müfredatı Hazırlandı

Maarif, Türkçe öğretimini bilimsel bir standarda kavuşturmak ve müfredatını oluşturmak için; Türkiye’de ilk defa kendi bünyesinde oluşturduğu Türkçe Dairesi ekibi ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla iki yıllık bir çalışma sonucunda MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayladığı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programını hazırlamış bulunuyor.

Program; Türkçe öğretimi, yabancı dil öğretimi, eğitim psikolojisi, program geliştirme, okul öncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği, ölçme ve değerlendirme alan uzmanlarının katılımıyla modern dil öğretimi yaklaşımları esas alınarak 2018-2019 yıllarında geliştirildi. Türkiye’de ve yurtdışında uygulanan Program’ın Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış baskısını Vakıf, geçtiğimiz yıl web sitesinde alan çalışanlarının kullanımına sundu. Onaylanan müfredat Türkiye’nin, yabancılara Türkçe öğreten bütün kurumları için de bilimsel olarak hazırlanmış ilk çalışma özelliği taşıyor.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitap ve Okuma Setleri Hazırlanıyor

Öte yandan onaylanan Program esas alınarak hazırlanan ders kitapları örgün eğitimin her kademesinde kullanılmak üzere tasarlandı. A1, A2, B1, B2 ve C1 dil seviyelerinde eylem odaklı yaklaşımla hazırlanan ders kitapları ile Türkçenin sistematik bir şekilde öğretilmesi sağlanıyor.

Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı temel alınarak öğrencilerin yaş seviyesi ve dil düzeylerine göre yapılandırılan K12 düzeyinde okuma kitap setlerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalarda ise sona yaklaşılmış bulunuyor.

Ders kitaplarına ek olarak hazırlanan okuma kitapları ile öğrencilerin dil gelişimini desteklemek, söz varlığını zenginleştirmek, Türkçeye aşinalık kazanmalarını sağlamak ve Türk kültürüne ilgilerini artırmak hedefleniyor.

Bağcılar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımıBağcılar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

Türkçeyi Öğrenemeyen Dünyadaki Türk Çocukları için Maarif Seferber

Bugün dünyanın altı kıtasında yaşayan Türk vatandaşlarının çocukları, kendi ana dillerini unutma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu duruma karşı da Maarif Vakfı iki dilli Türk çocuklarına Türkçe konusunda önemli bir imkân sunuyor.

Avrupa’da ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Türk ailelerin çocukları için hazırlanan eğitim içerikleri ile iki dilli Türk çocuklarının dil gelişimlerine katkı sağlıyor. Oyun ve drama tekniğiyle Türkçenin etkin bir şekilde kullanımı konusunda destek sağlayacak eğitim içerikleri Vakfın Avrupa’daki eğitim merkezlerinde de kullanılıyor.

Dünya Çocukları Türk Kültür ve Medeniyetini de Öğrenecek

Toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye Maarif Vakfının eğitim yaklaşımı, insanlığın ortak birikimini ve Anadolu’nun kadim irfan geleneğini esas alarak bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış; kültürlere duyarlı, evrensel, millî ve yerel/mahalli zenginliklerin farkında ve bunları önemseyen, çağın ihtiyaçlarına uygun yenilikçi eğitim anlayışıyla farklı ülkelerde de kabul görüyor. Bu yönüyle Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerin, kendi kültürlerinin yanı sıra farklı kültürleri bilen kültürlerarası duygudaşlık becerisi gelişmiş kişiler olarak yetişmelerine önem veriyor.

Ortaöğretim kurumlarında seçmeli ders olacak Türk Kültürü ve Medeniyeti/Türkiye ve Türk Kültürü dersi aracılığıyla kültür ve medeniyetimizin yapı taşlarının kültürel ve kültürlerarası duyarlılık temelinde nesnel ve objektif bir anlayışla uluslararası öğrencilere tanıtılması, Türklerin kültürel zenginliklerinin kültürlerarası bir zeminde paylaşımının sağlanması, kültür ve medeniyet bağlamında Türklerin insanlığın ortak değerlerine ve mirasına katkılarının anlatılması hedefleniyor.

Esenler'de dönüşümden 6 milyon defter elde edildi Esenler’de dönüşümden 6 milyon defter elde edildi

Dünyada Türkçe Öğretecek Öğretmenler İçin Dört Aylık Program

Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin yurtdışında öğretimine yönelik faaliyetlerini sürdürürken bütün bu kazanımları sevdirerek öğretecek öğretmenlerin eğitimlerine de büyük önem veriyor. Her yıl Türkiye’de gerçekleştirdiği iki haftalık uygulamalı programlarla öğretmenlerinin meslekî becerilerinin gelişimini takip ediyor.

Öğretmenlerin modern dil öğretim yöntem ve teknikleriyle tanışması, öğretim sürecini coğrafî bölgelerin mevcut durum ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilmesi, etkileşimli bir öğretim süreci için oyun, şarkı ve drama kullanımına yönelik uygulamalarda bulunabilmesi için tasarlanan eğitimler, alan uzmanlarının rehberliğinde yürütülüyor. Maarif ayrıca, Türkçe öğretmeni istihdam etmek üzere Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Sertifika Programları düzenliyor. Dört ay süren programları başarıyla tamamlayan adaylar Türkçe öğretmeni olarak istihdam ediliyor.

Türkçe Ders Dışı Sosyal Kültürel Faaliyetlerle İçselleştiriliyor

Dil öğretiminde ekolojik öğrenme kuramını önemseyen TMV, öğretim sürecini okul ortamının dışına taşıyarak sürece sosyal çevreyi ve aile katılımını dahil edip çocukların gerçek hayatla ilişki kurarak öğrenmelerini sağlıyor. Kişisel alan, kamusal alan, meslekî alan ve eğitim alanında kullanılması beklenen dilin ancak oyun parkı, bahçe, ev, orman, kütüphane, müze gibi alanlarda sürdürülecek etkinliklerle işlevsellik kazanması için öğretim süreci ders dışı tasarlanan etkinliklerle yapılandırılıyor.

Dünya Üniversitelerinde Türkçe Seçmeli Ders

Dünyada Türkçe öğretimini Türkiye’nin geleceğine yatırım olarak görün Türkiye Maarif Vakfı, 2023 Stratejileri doğrultusunda faaliyette bulunduğu ülkelerin üniversitelerinde Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması için de girişimlerde bulunuyor. Bu bağlamda 5 yıllık süreç içerisinde Arnavutluk (Universiteti New York Tirana), Çad (Université de N’Djaména), Endonezya (Universitas Indonesia), Fildişi Sahili (L’Universite Félix Houphouët-Boigny), Kamerun (University of Yaunde II), Kolombiya (Universidad Externado de Colombia), Pakistan (NED University of Engineering and Technology) ve Umman (Sultan Qaboos University) olmak üzere farklı coğrafyalarda bulunan 8 üniversitede Türkçe dersleri verilmeye başlandı.

Karabük Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika eğitimi başvuruları başladıKarabük Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika eğitimi başvuruları başladı

Türkçe Öğretimi için Dünya Standartları Esas Alınıyor

Dünyada Türkçe öğretimini bilimsel ve pedegojik esaslara göre yürütmek isteyen Türkiye Maarif Vakfı Türkçe öğretimi faaliyetlerini; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), 21. Yüzyıl Becerileri (P21), Türkçe Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) ve Maarif Öğrenen Profilini esas alarak düzenliyor. Maarif Vakfı Türkçe öğretimi faaliyetlerinin özellikleri “Süreç odaklı, işlevsel, görev temelli, keşfetmeye dayalı, problem çözme ve eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim, yaratıcılık ve yenilenme becerilerini esas alan, gerçek hayatla bağlantılı, kültürlerarası etkileşime dayalı ve oyun ve drama temelli şeklinde” sıralanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.