Ruhsal hastalıklar kanseri tetikliyor

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, kanser hastalığına ait açıklamalarda bulundu.

Yahşi, bahisle ilgili şu sözleri kullandı:

“Duygularımızı paylas¸mazsak, ic¸imizde biriktirirsek ya da vaktinden önce tu¨ketirsek beynimize ziyan vermis¸ oluruz.

Beynimizde birtakım kimyasallar vardır ve bu kimyasallar hislerimizi olus¸turur. Mutlulugˆumuzun, u¨zu¨ntu¨mu¨zu¨n, o¨fkemizin ya da kaygımızın tu¨m yo¨netimi beyindedir. Fakat; hislerimizin istikrarı bozulmaya bas¸ladıgˆında, beynimizdeki kimyasalların salınım istikrarı de bozulmaya bas¸lar. Bu da bizim du¨s¸u¨ncelerimizi ve davranıs¸larımızı etkilemeye bas¸lar. Yani tu¨m hayatımızı tesirler.

Beynimizdeki bozulma birinci olarak, ruhu tesirler. Ruhu etkilenen kis¸i kendi ile c¸atıs¸malar yas¸ar ve bas¸kaları ile sagˆlıklı ilis¸ki kurmakta da zorlanır.Ruhtaki bozulmaların yansımaları, kis¸iden kis¸iye c¸ok c¸es¸itlilik go¨sterir. Bu c¸es¸itliliklerden birkac¸ı; kiminde as¸ırı telaş, kiminde yogˆun o¨zgu¨ven eksikligˆi, kiminde depresif du¨s¸u¨nceler, kiminde ise kimselere gu¨venememe üzeredir.

Ruhundaki bozulmaları fark edemeyen kis¸inin vakitle vu¨cudunun digˆer organlarında da bozulmalar bas¸lar ve kis¸i hastalıklara yatkın hale gelir.Kalp ve damar hastalıkları, romatizmal hastalıklar, mide ve bagˆırsak hastalıkları, migren, deri hastalıkları ve kanser en sık go¨ru¨len ”Ruhsal kaynaklı hastalıklardır”. Hatta o¨zellikle beyin ile direkt bagˆlantılı organın bagˆırsaklarımız oldugˆu ile ilgili o¨nemli c¸alıs¸malar bile vardır.Yani; ruhumuza kaldırabilecegˆimizden fazla yu¨k yu¨klemeyelim. S¸unu bilelim; yu¨klerin agˆırlıgˆı arttıkc¸a insan hızlanıyor, ruh bu sürate yetis¸emiyor vücut hastalanıyor.

O halde iyiles¸mek ic¸in s¸imdi biraz yavas¸la…Hisset,fark et,ruhunu sev,kendine haksızlık etme ve kendini hastalıklardan koru…”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.